12 วิธีสร้างการอ่านให้สนุก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี

November
22

แนะนำหนังสือที่อยากอ่านกันเถอะ

แนะนำหนังสือที่อยากอ่านกันเถอะ

หากใครมีหนังสือที่น่าสนใจ อยากอ่าน
หรืออยากให้มีบริการที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
สามารถเข้ามาแนะนำกันได้นะคะ
โดยกรอกรายละเอียดได้ที่ >>
http://bangkoklibrary.go.th/.../%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8...
**รายชื่อที่แนะนำจะมีการนำมาพิจารณาจัดหาตามความเหมาะสมต่อไป
---------------------------------------------------