จินตนาการเร่ร่อนในโลกหนังสือ

We’ve made a life
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

หนังสือเดินได้

ท่านสามารถโหลดคู่มือการใช้งานระบบ Inventory ห้องสมุดได้ตามลิ้งด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน

เอกสารการนำเสนอ

เอกสารการนำเสนอ Presentation ประกอบคู่มือการใช้งาน

ไฟล์ Barcode

Like ข้อมูลไฟล์ Barcode ของห้องสมุด 36 แห่ง