สสร. ออกบูธงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ครั้งที่ 11

                     

                     สสร. ออกบูธงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 20.00 น. ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ออกบูธจัดกิจกรรมในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565  “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน” : “With Love for the Nation” ณ ป้อมมหากาฬ


วันนี้มีกิจกรรม ดังนี้
นิทรรศการ Mini Library
- หนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ เลิศลิ้มชิมรส 
เป็นรูปเล่มหนังสือ E-book E-Library QR-Code 
- กิจกรรมร่วมสนุก ถาม-ตอบ เกี่ยวกับนิทรรศการ ได้รับของที่ระลึก 
- กิจกรรม "คาราวานปล่อยหนังสือ"
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมประดิษฐ์สร้างสรรค์
จากห้องสมุดฯ บางซื่อ ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ  ลาดกระบัง
“กุญแจร้อยรัก”
--------------------------------------
ภาพ : ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
เรียบเรียง : วราภรณ์ บุญฉวี