ผอ.สสร.เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามงาน

                        
                 
                      

ผอ.สสร.เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามงาน


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายชูชาติ พุ่มน้อย) มอบหมายให้ นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมติดตามงาน เรื่องตอบประเด็นของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

โดยมี

นางสมศรี พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้

นางบุณยอร จันทรเสน หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1

นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2

หัวหน้าห้องสมุดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2


 

ภาพ : ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
เรียบเรียง : วราภรณ์ บุญฉวี

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ของส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ได้ที่
http://www.bangkoklibrary.go.th

#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
#สวท #สนส #สสร
#ห้องสมุด