ผอ.สสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและคณะวิเคราะห์สารสนเทศระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 4

                          

                          

                          

                          
ผอ.สสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและคณะวิเคราะห์สารสนเทศระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ (นายชูชาติ พุ่มน้อย) มอบหมายให้ นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและคณะวิเคราะห์สารสนเทศระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 เรื่องเกี่ยวกับ การพิจารณาคู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ปัญหาที่พบจากการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2

ภาพ เรียบเรียง : วราภรณ์ บุญฉวี

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ของส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ได้ที่
http://www.bangkoklibrary.go.th

#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
#สวท #สนส #สสร
#ห้องสมุด