นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากร ในเวที 'พลังการอ่านฟื้นวิกฤตเด็กปฐมวัย'

                

                  

                  

                  

                

   

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากร ในเวที "พลังการอ่านฟื้นวิกฤตเด็กปฐมวัย"

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.50-11.50 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากร ในเวที "พลังการอ่านฟื้นวิกฤตเด็กปฐมวัย" รวมพลังชุมชนเมือง สร้างวิถีวัฒนธรรมการอ่านเพื่อคนอนาคต ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

โดยมี
นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
นางบุณยอร จันทรเสน หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1
นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ เวทีกลาง สถานีกลางบางซื่อ จตุจักร กรุงเทพฯ


รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/chalermpc/posts/5637404246276935


ภาพ : pubat อ่านยกกำลังสุข
เรียบเรียง : วราภรณ์ บุญฉวี

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ของส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ได้ที่
http://www.bangkoklibrary.go.th

#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
#สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
#ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
#สวท #สนส #สสร
#ห้องสมุด