สวท.ชวนพายเรือคยัคที่...คลองโอ่งอ่าง

สวท.ชวนพายเรือคยัคที่...คลองโอ่งอ่าง

วันที่18 ธันวาคม 2563 นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช เลขานุการสำนัก พร้อมด้วยนางสาวประภัสสร แสงระยับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมถนนคนเดิน..คลองโอ่งอ่าง  คลองโอ่งอ่างเปิดให้ประชาชนมาชิม..มาช๊อป..อาหาร.. สินค้าน่ารัก มาแชะ..ถ่ายรูปกับกราฟฟิตี้ "สตรีทอาร์ต” (street art) หรืองานศิลปะบนถนนกันมากมาย เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีหลากหลาย แล้วที่ทุกคนไม่ควรพลาดคือบริการพายเรือคยัค โดยการบริการของเจ้าหน้าที่กองการกีฬา สวท. ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00-22.00น. ดูเพิ่มเติม