ผอ.สสร. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ชุดที่ 7 ประจำสภากรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ ส.ก.ดร.เมธาวี ธารดำรงค์ ประธานอนุกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา ชุดที่ 7 ประจำสภากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ประชุมและตรวจเยี่ยมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และสิ่งที่ต้องการสนับสนุน พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

โดยมีนางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2
หัวหน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้