ผอ. สสร. เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Library alive ตอน “Fly Me to the Future” ณ ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Library alive ครั้งที่ 2 ตอน “Fly Me to the Future : กิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับ” ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ โดยมี นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กิจกรรม Library alive ครั้งที่ 2 ตอน “Fly Me to the Future : กิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับ” นำผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เสริมทักษะฟิสิกส์พื้นฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือใช้สำหรับเข้าสู่การแข่งขัน ถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ จากวิทยากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ มีดีกรีเป็นถึงแชมป์การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

ซึ่งโครงการ Library Alive ซึ่งเป็นกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต สร้างสรรค์แนวทางให้หนังสือบนชั้นมีความน่าสนใจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์ ถ่ายทอดด้วยการลงมือทำ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องสมุด ให้คนทุกวัยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ


รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
#FlyMetotheFuture #เครื่องบินกระดาษพับ
#Libraryalive
#ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ
#ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
#สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว


—----------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะได้ที่
https://www.facebook.com/ratburana.library/
http://bangkoklibrary.go.th/ratburana