รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ภาวะผู้นำในสภาวะวิกฤติ
สุขยืน เทพทอง
สังคมศาสตร์ -> กระบวนการทางสังคม
978-974-456-806-9 (E-Book)
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารรถทางการแข่งขันขององค์กร มจธ.
2563
1
34
ภาวะผู้นำ, Leadership, ผู้นำ
ไฟล์รูปภาพ
การเป็นผู้นำในภาวะปกตินั้นไม่ได้ง่ายนักอยู่แล้ว ยิ่งในภาวะวิกฤติ ผู้บริหารหรือหัวหน้ายิ่งพบกับความยากลำบากในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กร ทำให้ผู้นำต้องดึงศักยภาพและใช้กลยุทธ์ วิธีการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อนำพาองค์กรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้