รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
Mind Map พูดเกาหลี แบบเน้นๆ
ซอน – อิน - เค.
ภาษา -> ภาษาศาสตร์
9786163811806
บริษัทอินส์พัล
2562
258
ไฟล์รูปภาพ
รวมบทสนทนาเกาหลีที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน อ่านง่าย ไม่เครียดด้วย Mind Map และภาพน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์ท้ายบทจดจำง่าย นำไปใช้ได้จริง