รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
พูดอังกฤษง่าย เที่ยวสนุก
ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
ภาษา -> ภาษาศาสตร์
9789743895081
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
2557
197
ไฟล์รูปภาพ
พูดอังกฤษง่าย เที่ยวสนุก เล่มนี้ได้คัดบทสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวที่มักจะใช้บ่อยๆไว้อย่างคบถ้วน เช่นการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ การสำรองที่นั่งการแจ้งเหตุร้ายเป็นต้น เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้