รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
แม่น้ำลำคลอง
ส.พลายน้อย
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และสาขาวิชาเสริม
9789740210061
สำนักพิมพ์ มติชน
2555
231
ไฟล์รูปภาพ
เล่าเรื่องราวความเป็นมา เบื้องหลังของชื่อเสียงเรียงนามของแม่น้ำลำคลอง ว่าทำไมถึงได้ตั้งชื่อนี้ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนกว่าเจ็ดสิบแห่ง ยังสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวรรณคดีไว้อย่างครบถ้วน