รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และสาขาวิชาเสริม
9789740202585
สำนักพิมพ์ มติชน
2551
544
ไฟล์รูปภาพ
รวบรวมประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งถนนหนทาง คลอง สะพาน ท่า วัด ฯลฯ ที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครจำนวนกว่าร้อยแห่งและเรียบเรียงไว้อย่างย่อและง่ายต่อการศึกษาเสมือนได้ช่วยจดจารความเป็นมาของ "ชื่อบ้านนามเมือง" ไว้เป็นหลักฐานอีกทางหนึ่ง