รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ตลาดพลู
หลวงเมือง
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และสาขาวิชาเสริม
9789740203681
สำนักพิมพ์ มติชน
2559
138
ไฟล์รูปภาพ
ตลาดพลู ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ “หลวงเมือง” เขียนจากความทรงจำ เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในแง่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในย่านตลาดพลู โดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนจากพระนครอพยพหนีภัยจากการทิ้งระเบิด มาหลบภัยในสวนย่านฝั่งธนฯ รวมถึงภาพตลาดพลูและชุมชนรอบๆ เมื่อ 70 กว่าปีก่อน