รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
วรรณวิกา ดิตถะสิริ
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
-
5
แผนยุทธศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ไฟล์รูปภาพ
ในยุคสังคมข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology) นับว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ไม่ว่าที่ใด เรามักจะได้พบ IT เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยเสมอในทุกระดับ นับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ และวัยชรา IT ดูเหมือนกำลังได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญชั้นหนึ่งต่อขบวนการทางธุรกิจ และต่อขบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน มีผู้กล่าวกันว่า ปัจจุบันถ้าวันใดที่เครื่องมือด้าน IT ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ วันนั้นธุรกิจและกิจการต่างๆ แทบจะต้องหยุดชั่วขณะจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ทำงานเป็นปกติได้