รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 (พ.ค. 2557)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2557
ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 (พ.ค. 2557)
39
การประชุมรัฐสภา, การศึกษาดูงาน, กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์, พระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ ธ ผู้ทรงเป็นธรรมราชา ๒ รำลึกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ประชาธิปไตย ๔ รายงานพิเศษ ประมวลเหตุการณ์สำคัญของวุฒิสภา ๖ กับการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง สกู๊ปพิเศษ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่ ๒๕๕๗ ๑๑ รายงานพิเศษ การประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ครั้งที่ ๖ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ สกู๊ปพิเศษ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ๑๖ วุฒิสภาก้าวไกล...ไปกับประชาคมอาเซียน การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการสำนักงาน ๑๘ เลขาธิการวุฒิสภาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ณ ประเทศมาเลเซีย วุฒิสภากับเวทีโลก วุฒิสภาเยือนสภาแห่งชาติเวียดนาม และศึกษาดูงาน ๒๒ ระบบรัฐสภา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มุมจริยธรรม ข้อคิดดี ๆ สำหรับ ส.ว. สูงวัย ๒๔ สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๕ เรื่องเล่าจาก ส.ว. กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์ ๓๐ สถาบันพระมหากษัตริย์ เรือเฟอรี่เซวอลล่ม ๓๒ เกาะติดคณะกรรมาธิการ ผลกระทบวิกฤติการเมืองต่อเศรษฐกิจไทย ๓๕ แนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์ ๓๗ และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปกิณกะรัฐสภา ศัพท์รัฐสภาน่ารู้ ๓๙