รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> การวางแผนพื้นที่
9786170000000
พลัสเพรส
2552
132
ผังเมือง -- กรุงเทพมหานคร, เกาะรัตนโกสินทร์
ไฟล์รูปภาพ
สาส์นจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประวัติจากอยุธยาสู่บางกอก เกาะรัตนโกสินทร์ในความเปลี่ยนแปลง เกาะรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน: ปัญหาและทางออก วิสัยทัศน์ รัตนโกสินทร์ ริมเจ้าพระยา อยู่กับน้ำ : ทวนอดีตวิ๔สู่อนาคต