รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
เสน่ห์บางซื่อ = Charming Bangsue
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางซื่อ
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยวในเอเชีย
สำนักงานเขตบางซื่อ
148
สำนักงานเขตบางซื่อ, ประวัติความเป็นมาสำนักงานบางซื่อ, สำนักงานเขตบางซื่อ-การบริหาร
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอประวัติความเป็นมาเขตบางซื่อ ที่มาของเขตบางซื่อ ย่านธุรกิจยุคต้น ข้อมูลพื้นที่ฐาน ของดีหรือร้านอร่อย ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา สิ่งที่ควรอนุรักษ์ รายชื่อนายอำเภอ หัวหน้าเขตและผู้อำนวยการ และรายชื่อสมาชิกกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน