รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
กาพย์เห่เรือ(ฉบับการ์ตูน)
เรืองเดช ธิมะโน
วรรณกรรม -> วรรณกรรม(เบลเลตระ)และวาทศาสตร์
9786162134890
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
2556
122
ไฟล์รูปภาพ
“จากยอดแห่งกาพย์เห่เรือ” วรรณคดีเรื่องเยี่ยมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พรรณนาถึงความงดงามของเรือกระบวน ชมปลา ชมไม้ และชมนกสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกถึงนางอันเป็นที่รัก ฝีมือการทำอาหารคาวหวานที่ประดิษฐ์ตกแต่งไว้อย่างงดงาม มีคุณค่าด้านเนื้อหา ประวัติศาสตร์และวรรณศิลป์