Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

E-Book

สิ่งที่สำคัญกว่าความสำเร็จ
สิ่งที่สำคัญกว่าความสำเร็จ
ผู้แต่ง : มาร์ติน
เรื่องย่อ
การที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เราย่อมจะเจอสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมที่เราคุ้นเคย โดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนเอเชียแล้วเราไปอยู่ในยุโรปหรืออเมริกา เราจะได้เจอวิธีคิดที่มันแตกต่างอย่างมาก และวิธีคิดแบบนั้นมันเป็นมุมมองที่เราไม่เคยมองจากเรื่องเรื่องหนึ่ง ใน LA มีอะไรให้เราได้เรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของคนเยอะมาก แม้แต่คนไทยที่ไปอยู่ LA อย่างยาวนานต่างก็มีแนวคิดและวิธีคิดที่แตกต่างจากความเป็นคนไทยแต่เดิมเกือบหมดสิ้นการที่ผมได้ไปอยู่กับคนอเมริกันที่มีเชื้อสายยิว ทำให้ผมได้รู้จักวิธีคิดในแต่ละเรื่องด้วยมุมมองที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป และสิ่งที่สำคัญที่เขาสอน ชีวิตของคนเราอย่ามุ่งแสวงหาแต่คำว่าความสำเร็จ เพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ยากกว่าความสำเร็จมันยังมีอยู่ ซ่อนแอบเอาไว้จนบางครั้งถ้าเราไม่เปิดใจเรียนรู้และศึกษาก็จะไม่พบสิ่งนั้น และวันหนึ่งเมื่อเราหมดแรงบันดาลใจ เราก็จะมีแต่ความทุกข์เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ยากกว่าความสำเร็จนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้แสวงหาความสำเร็จทุกคนควรจะต้องเรียนรู้อย่างแท้จริงดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
เข้าอ่าน E-Book โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ :
สนใจดาวน์โหลด App "Hibrary : ห้องสมุดออนไลน์" ได้ที่
Google Play Store :