Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

บริจาคหนังสือ

     ห้องสมุดฯ เสรีไทยอนุสรณ์ ขอขอบคุณศิริพร จันทร ที่นำหนังสือคู่มือเตรียมสอบ คู่มือความรู้ความสามรถทั่วไป มาบริจาคให้กับห้องสมุดฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและผู้ใช้บริการที่สนใจได้หาความรู้เพิ่มเติม และแบ่งปันกันอ่าน