Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสารห้องสมุด

วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันรำลึกถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ 
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐมนูธรรม 
เป็นแกนนำคณะราษฎรสายพลเรือน 
ผู้ร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นมันสมองของคณะราษฎร
โดยเป็นผู้ร่างคำประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 
และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 
ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย 
ต่อมาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 
ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐบุรุษอาวุโส 
นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในประเทศ 
และผู้ประศาส์นการ (ผู้ก่อตั้ง) มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 
นอกจากนี้ยังและมีบทบาทสำคัญในการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญา
ที่ไทยเสียเปรียบกับต่างประเทศ
ที่มา : bbc.com/thai
รูปภาพ : thaigov.go.th

#วันปรีดีพนมยงค์