รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2563)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2563)
รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, ปัญหาแรงงาน, โควิด-19
ไฟล์รูปภาพ
บรรณาธิการแถลง สารบัญ -พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[สำนักประชาสัมพันธ์] -กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[สำนักประชาสัมพันธ์] -วุฒิสภารวมใจสู้ภัย COVID-19[สำนักประชาสัมพันธ์] สัมภาษณ์พิเศษ -การปฏิรูปประเทศด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม[สำนักประชาสัมพันธ์] -การปฏิรูปประเทศด้านสังคม[สำนักประชาสัมพันธ์] มุมกฎหมาย -บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง "บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ : บทเฉพาะกาล (ตอนสุดท้าย)"[สำนักกฎหมาย] กฎหมายน่ารู้ -การคุ้มครองผู้ถูกกลั่นแกล้วรังแกออนไลน์ในบริบทของกฎหมายไทยและต่างประเทศ[สำนักกฎหมาย] -บทลงโทษการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในโลกออนไลน์[สำนักกฎหมาย] -กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ : ความสำคัญ ความเป็นมา และประเด็นข้อพิจารณาในการจัดทำร่างกฎหมาย[สำนักกฎหมาย] สรุปผลการประชุมวุฒิสภา -สรุปผลการประชุมวุฒิสภา[สำนักการประชุม][สำนักประชาสัมพันธ์,ผู้เรียบเรียง] ตามติดภารกิจ กมธ. -การติดตามผลกระทบและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา][สำนักประชาสัมพันธ์,ผู้เรียบเรียง] ปกิณกะรัฐสภา -วุฒิสภาห่วงใยการรับมือโควิด-19 ในหน้าฝน[สำนักประชาสัมพันธ์]