รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จากปีศาจสู่เชื้อโรค: ประวัติศาสตร์การแพทย์กับโรคระบาดในสังคมไทย
ชาติชาย มุกสง
ศิลปะและนันทนาการ -> กีฬาเกมและความบันเทิง
9789740217077
สำนักพิมพ์ มติชน
2563
250
ไฟล์รูปภาพ
ฉายภาพประวัติศาสตร์ความคิดความรู้ทางการแพทย์ในสังคมไทยที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อรับมือกับภัยร้ายของโรคระบาด ในอดีตโรคระบาดหรือโรคห่าคือภัยจากปีศาจร้ายที่เกรี้ยวกราดทำของเข้า กระทั่งการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามา จากโรคห่าของปีศาจกลายเป็นโรคที่มาจากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูลเกิดเป็น “เชื้อโรค” ตัวจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า