รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
เก่งพูดญี่ปุ่นใน 101 ชั่วโมง
วาสนา ประชาชนะชัย
ภาษา -> ภาษาศาสตร์
9786163811905
บริษัทอินส์พัล
2562
746
ไฟล์รูปภาพ
เพียงใช้เวลาฝึกแค่101 ชั่วโมง ก็เก่งพูดญี่ปุ่นได้แม้ ไม่มีพื้นฐานก็ออกเสียงได้ถูกต้องด้วยคำอ่านโรมันจิและไทยทุกประโยคเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว