รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
Easy English ! พูดอังกฤษง่ายๆ ไปได้ทั่วโลก
อ.จุลนรี อัชชนียะสกุล
ภาษา -> ภาษาศาสตร์
9786162133275
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
2556
175
ไฟล์รูปภาพ
นังสือ "Easy English พูดอังกฤษง่ายๆ ไปได้ทั่วโลก" ได้รวบรวมขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาบทสนทนาที่ควรทราบเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว เป็นหนังสือที่เหมาะทั้งกับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานมาบ้างเเละต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนทนาสำหรับเดินทาง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการอ่านศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางด้วยตนเอง โดยมีทั้งคำอ่าน (สำเนียงอเมริกัน) เเละคำเเปลกำกับไว้ทุกประโยคเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษ