รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ภาษาอังกฤษในการพูดโทรศัพท์
ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
ภาษา -> ภาษาศาสตร์
9789748322469
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
2554
107
ไฟล์รูปภาพ
รวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการรับโทรพศัพท์เป็นประจำ เป็นหนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานมาบ้างแต่ไม่ค่อยมีโอกาสใช้ในการพูดโทรศัพท์ และผู้ที่ต้องการเรียนลัดเกี่ยวกับการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษโดยการท่องจำ นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก