รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
Good Brand & Grand Image ปั้นแบรนด์ฮิตให้ติดตลาด
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
สังคมศาสตร์ -> เศรษฐศาสตร์
9789740213697
สำนักพิมพ์ มติชน
2558
178
ไฟล์รูปภาพ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรให้น่าสนใจ มั่นคง และยั่งยืน พร้อมเคล็ดลับ การสื่อสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ประสบการณ์กว่า 25 ปี