รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
เมืองสุขสบาย
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> การวางแผนพื้นที่
974-8306-60-7
กรุงเทพมหานคร
2544
60
ผังเมือง -- กรุงเทพมหานคร, ชุมชนเมือง, ประวัติศาสตร์
ไฟล์รูปภาพ
เล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชนต่างๆ การวางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ผ่านการเล่าเรื่องของพี่น้อง 3 คน