รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
พัฒนาการของอักษรไทย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ภาษา -> ภาษาอื่น
พรพอเพียง
2556
-
124
อักษรไทย, การพัฒนา, กรุงเทพฯ--อักษร
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอประวัติความเป็นมาของอักษรไทย โดยเริ่มจากวิวัฒนาการของอักษรภาพ อักษรแทนความคิด และอักษรเสียงผ่านกาลเวลาหลายทศวรรษ จนพัฒนาการเป็นอักษรไทย