รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
แผนที่ชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
9786170000000
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2552
-
70
กรุงเทพมหานคร, แผนที่ดาวเทียม
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการเมือง บูรณภาพและคุณค่าความสำคัญ คุณลักษณะเด่นของเมืองและสถาปัตยกรรม การประเมินคุณค่าอาคารเพื่อการอนุรักษ์ และสาระสำคัญและการระบุแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสำคัญ