รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ผังเมืองเรื่องของทุกคน
กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> การวางแผนพื้นที่
9789740000000
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
2551
64
กรุงเทพมหานคร -- ผังเมือง
ไฟล์รูปภาพ
ผังเมืองเรื่องของทุกคน นำเสนอเกี่ยวกับผังเมืองในรูปแบบการ์ตูนพร้อมภาพประกอบ เช่น เสาชิงช้า สำนักผังเมือง เป็นต้น