รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
แนวคิดในการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> พืชไม่มีเนื้อไม้ในสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
9789740000000
ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
2551
2
60
บ้าน -- การตกแต่ง, บ้าน -- การตกแต่งด้วยต้นไม้
ไฟล์รูปภาพ
รวบรวมแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีพื้นที่สำหรับการพัฒนาจำกัด