รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จุลสารสวนสวยในบ้าน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปะและนันทนาการ -> สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์(การออกแบบสถาปัตยกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
26
สวนสาธารณะ, สวน -- การออกแบบ, การจัดสวน
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอแนวคิดการจัดสวน 9 รูปแบบ ได้แก่ สวนแห่งรัก สวนครัวพอเพียง สวนสถาปัตย์ 19 มุมสบาย สไตล์ธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แขวนรื่นรม ไม้เมือง ร่มไม้ชายคา สวนลอยฟ้าในเมืองใหม่ ทาวน์เฮาส์น่ามอง ทำให้เกิดความหลากหลายในด้านความคิดสร้างสรรค์