รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก
สำนักผังเมือง กรุงเทพมฟานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> สิ่งปลูกสร้างสาธารณะ
9786160000000
ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
2560
314
อนุสาวรีย์
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒน์อนุสาวรีย์โดยสังเขป อนุสาวรีย์แห่งชาติของไทยในกรุงเทพฯ ป้อม กำแพง และประตูเมือง อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์