รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จดหมายเหตุเล่าเรื่องสะพานเมืองบางกอก เล่ม 2
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
เทคโนโลยี -> วิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
2556
316
กรุงเทพมหานคร -- ภาพ, ผังเมือง -- กรุงเทพมหานคร
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอประวัติของสะพานเมืองบางกอกซึ่งมีสะพานต่างๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 9 พร้อมภาพประกอบ