รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จดหมายเหตุเล่าเรื่องสะพานเมืองบางกอก เล่ม 1
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
เทคโนโลยี -> วิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
2555
316
กรุงเทพมหานคร -- ภาพ, ผังเมือง -- กรุงเทพมหานคร
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอประวัติของสะพานเมืองบางกอกซึ่งมีสะพานต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัชกาลที่ 5 พร้อมภาพประกอบ