รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
โครงการเฉลิมพระเกียรติครบ 60 ปี แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรส
สภากรุงเทพมหานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> ภาพถ่าย
กรุงเทพฯ : สภากรุงเทพมหานคร
2547
1
141
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์รูปภาพ
สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติครบ 60 ปี แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ในโอกาสนี้จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย "ใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งในเนื้อหาเล่มนี้ได้มีการรวบรวมโครงการ คำสั่ง ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง