รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์ สำหรับประชาชน
สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี -> การก่อสร้างอาคาร
9786160000000
องค์การค้าของ สกสค.
2554
124
อาคาร -- การป้องกัน
ไฟล์รูปภาพ
เป็นคู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจการรับมือภาวะภัยพิบัติด้วยกฏหมายควบคุมอาคารสำหรับประชาชน