รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 27 ฉบับที่ 10 (ต.ค. 2562)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562
ปีที่ 27 ฉบับที่ 10 (ต.ค. 2562)
37
รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, ปารากวัย, จิตอาสา
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวาย ๓ พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วุฒิสภาจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๔ ครั้งที่ ๓ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วุฒิสภาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ๕ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ “วุฒิสภาร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ๘ รายงานพิเศษ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๑๑ มุมกฎหมาย บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ ๒๓ (ตอนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)” สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๗ เรื่องเล่าจาก ส.ว. ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง ๓๑ วุฒิสภากับเวทีโลก การประชุมระดับโลกของยุวสมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ ๖ ณ กรุงอะซุนซิโอน ๓๔ สาธารณรัฐปารากวัย บอกเล่าข่าว...สนง. กิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ๓๗ ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท