รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
การพัฒนาวิชาชีพชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสายไหม
สังคมศาสตร์ -> เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสายไหม
168
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เขตสายไหม, สำนักงานเขตสายไหม
ไฟล์รูปภาพ
เสนอวิชาชีพที่พัฒนาชุมชน เช่น ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เขตสายไหม การฝึกอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร