รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
Focus Bangkok Vol.3 No.5
กรุงเทพมหานคร
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2548
140
คลองอ้อมนนท์, โบสถ์กาลหว่าร์, พระที่นั่งอนันตสมาคม, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอข้อมูลกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับคลองอ้อมนนท์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดคู่บัลลังก์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระที่นั่งอนันตสมาคม โบสถ์กาลหว่าร์ เที่ยวแหล่งไม้ในจตุจักร วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร จินตหัตถศิลป์ภาพนูนสามมิติประดับไฟ คนนำร่อง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า วัดโพธิ์ สนามบินสุวรรณใหญ่พอหรือไม่ ธนบัตรสมัย ร.5 ถนนของกรุงเทพฯ และทองคำเปลวถนนตีทอง