รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
Bangkok focus เที่ยวทั่วกรุง กรุงเทพฯ มหานครแห่งอาเซีย
กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
2557
108
กรุงเทพฯ-ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว, กรุงเทมหานคร
ไฟล์รูปภาพ
เรื่องเด่นประจำฉบับคือ คุยกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แนะนำแหล่งท่องเที่ยว รายงานพิเศษ ประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงาม วิถีชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ร้านอร่อยน่านั่งในกรุงเทพมหานคร แนะนำที่พัก และท่องเที่ยวเพื่อบ้านอาเซียน