รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 27 ฉบับที่ 11 (พ.ย. 2562)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562
ปีที่ 27 ฉบับที่ 11 (พ.ย. 2562)
34
พิธีถวายผ้าพระกฐิน, รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, อาเซียน
ไฟล์รูปภาพ
วุฒิสภาร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สกู๊ปพิเศษ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ๗ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ๘ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รายงานพิเศษ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๙ มุมกฎหมาย บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ ๒๑ (ตอนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)” กฎหมายน่ารู้ ปลดล็อกกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อเข้าสู่การเป็นภาคีสนธิสัญญา WCT ๒๔ สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๖ วุฒิสภากับเวทีโลก การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๔ ๓๑ ณ กรุงนูร์-ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน อินไซด์ อาเซียน การประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ๓๔ ว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้าน การก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้าย ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก