Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

"ขนมโมจิ" ที่ญี่ปุ่นไม่มีขาย (แต่ขายดีที่นครสวรรค์)

ขนมโมจิที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์นั้นแตกต่างจากขนมโมจิของญี่ปุ่น เพราะคำว่า “โมจิ” เป็นเพียงชื่อเท่านั้น กล่าวคือวัตถุดิบขนมดังกล่าวทำมาจากข้าวเหนียวตำนั้นเป็นคนละอย่างไม่เกี่ยวข้องกัน และที่กล่าวว่าเป็นเพียงชื่อนั้น เพราะขนมโมจิของจังหวัดนครสวรรค์คือ “ขนมเปี๊ยะนมข้น” ที่มีลักษณะคล้ายขนมเปี๊ยะทั่วไป ต่างกันตรงที่ใช้แป้งสาลีและนมข้นหวานเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีสัมผัสที่นุ่มกว่า ส่วนสาเหตุที่ชื่อว่า “โมจิ” นั้น เป็นเพราะทางผู้ผลิตรายใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เห็นว่าในจังหวัดเริ่มที่จะผลิตขนมเปี๊ยะนมข้นกันมากขึ้น จึงริเริ่มในการเปลี่ยนชื่อเป็นโมจิ และก็เป็นชื่อที่ใช้ต่อเนื่องมาในที่สุด