Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

XO Exercise กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว อาคาร 1 ชั้น 1ทุกวันอังคาร - ศุกร์ ประจำเดือนเมษายน 2567

การออกกำลังกายในเด็กในปัจจุบัน พบว่าเด็ก ๆ มีปัญหาทางสุขภาพสูงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งการมีน้ำหนักตัวเกินเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้หรืออาจจะไม่สบายบ่อย ๆ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สามารถ บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเด็ก ๆ ควรจะต้องมีการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายสำหรับเด็กจะช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการเพิ่มการสร้างมวลกระดูกซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก ส่งเสริมความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย พัฒนาระบบประสาทสั่งการทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต ทั้งนี้เนื่องจากเลือดและออกซิเจนมีการไหลเวียนไปสู่สมองจึงมีความจำดีขึ้น ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉง มีอารมณ์แจ่มใสเสริมสร้างคุณค่าในตัวเอง ทำให้มีทักษะทางสังคมดี เกมสามช่อง (โอเอ็กซ์) เป็นเกมที่มีความเก่าแก่มาก ๆ ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โรมัน ตลอดจนยุคคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน พบว่าเกมนี้ถูกเรียกอีกชื่อนึงว่า Three in a row games ซึ่งผู้เล่นสามารถวาง O และ X ได้ทั้งหมดถึง 362,880 แบบ