Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

ฮีทสโตรกในเด็ก
ฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากเกินไปเป็นเวลานาน ๆ เช่น การอยู่กลางแดดนาน ๆ ส่งผลทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามสิ่งแวดล้อมไปด้วย จนเกิดภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของสมองในส่วนการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย อากาศยิ่งร้อน ร่างกายก็ยิ่งร้อนตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง

เมื่อสงสัยว่าลูกน้อยอาจมีอาการ ฮีทสโตรก คุณพ่อคุณแม่ควรรีบให้การรักษาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
• ควรรีบพาลูกน้อยเข้าที่ร่มทันที
• ถอดเสื้อผ้าและคลายเครื่องแต่งกายที่รัดแน่นจนเกินไป
• จับลูกนอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง ถ้ามีอาการอาเจียนควรจับให้นอนตะแคงก่อน เมื่อหยุดอาเจียนแล้วจึงให้นอนหงาย
• การใช้น้ำพรมตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าให้น้ำระเหย หรือการใช้ถุงน้ำแข็งประคบตามรักแร้ คอ หลังและขาหนีบ เพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกาย