Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

Paper Flower Lotus กิจกรรมท่องเที่ยวหรือกีฬา อาคาร 1 ชั้น 3 ทุกวันอังคาร - วันศุกร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งในทุกปีนักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  มีงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี