รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จดหมายเหตุการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่พระโรงกลางแจ้งท้องสนามหลวง พ.ศ. 2554
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
172
สนามหลวง -- ประวัติ
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่พระโรงกลางแจ้งท้องสนามหลวง พ.ศ. 2554 ด้านประวัติศาสตร์ท้องสนามหลวงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน